El Patrimoni Miner de Catalunya: guia de mines museu i museus de geologia i mineria

EL PATRIMONI MINER DE CATALUNYA: guia de mines museu i museus de geologia i mineria. ISBN 84-393-6291-9 I. Mitjá i Sarvisé, Albert, dir. II Sabioi Oliveros, Frances, dir. III. Bascompte, Fermí. IV. Catalunya. Direcció General d´Energia i Mines. 1.- Mines – Museus – Catalunya – Guies. 2.- Museus de geologia – Catalunya. 3.- Museus de ciències natutals – Catalunya – Guies. 69.02: 622.3(467.1)69.03 89 pág. Ilustraciones. 21x29´5 Barcelona, 2003

Comentarios